Biuletyn Informacji Publicznej   Gminy Święta Katarzyna 

Praca

Ogłoszenie oferty pracy

Oferta z dnia 14.08.2008 roku

URZĄD GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna
ogłasza nabór na stanowisko
ds. eksploatacji obiektów gminnych i utrzymania czystości

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
1. Diakowska Joanna, Szostakowice
2. Raś Angelika, Święta Katarzyna
3. Turczyński Henryk, Ozorzyce

Ogłoszenie oferty pracy

Oferta z dnia 4.08.2008 roku

URZĄD GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna
ogłasza nabór na stanowisko
księgowy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
1. Chrząszcz Józef, Siechnice


Ogłoszenie oferty pracy

Oferta z dnia 28.07.2008 roku

URZĄD GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna
ogłasza nabór na stanowisko
audytor wewnętrzny

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
1. Zeń Marcin, Wrocław

 

Ogłoszenie oferty pracy

Oferta z dnia 9.06.2008 roku
URZĄD GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna
ogłasza nabór na stanowisko
audytor wewnętrzny

W określonym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęła żadna aplikacja.

Ogłoszenie oferty pracy

Oferta z dnia 9.06.2008 roku

URZĄD GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna
ogłasza nabór na stanowisko
pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych


Do zadań na w/w stanowisku należy m. in.:
- zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
- ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
- kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
- okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,
- prowadzenie spraw w zakresie ochrony tajemnicy służbowej,
- szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
- prowadzenie postępowania w sprawie dopuszczenia do informacji niejawnych.

Wymagania niezbędne:
­ wykształcenie wyższe,
­ bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych, dostępu do informacji publicznej oraz administracji samorządowej,
­ biegła obsługa pakietu MS Office,
­ kurs pełnomocników ochrony informacji niejawnych,
­ poświadczenie bezpieczeństwa,
­ zdolności organizacyjne
­ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
­ niekaralność

Wymagania dodatkowe:
­ doświadczenie w JST,
­ zaangażowanie w powierzone obowiązki,
- samodzielność,
- terminowość, dokładność, odpowiedzialność,
- umiejętność sprawnej organizacji pracy,

Wymagane dokumenty:
­- życiorys (CV),
­- list motywacyjny,
­- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, uprawnienia, doświadczenie i dodatkowe umiejętności kandydata,
­- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
­- oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)

Osoby spełniające w/w wymagania oraz zainteresowane ofertą proszone są o składanie dokumentów w terminie do dnia 30 czerwca 2008 r. na adres: Urząd Gminy Święta Katarzyna, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna, z dopiskiem „ochrona informacji”.
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie oferty pracy

Oferta z dnia 6.06.2008 roku

URZĄD GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna
ogłasza nabór na stanowisko
ds. windykacji


Do zadań na w/w stanowisku należy m. in.:

- podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378)
- wykonywanie innych działań, w tym:
- prowadzenie telefonicznej windykacji,
- sporządzanie zestawień i analiz spływu należności,
- kontrola przyznanych terminów płatności,
- zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
- generowanie wezwań do zapłaty,
- monitorowanie wpłat,
- sporządzanie pism do dłużników.

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne,
- doświadczenie co najmniej 1rok na podobnym stanowisku,
- biegła obsługa pakietu MS Office
- umiejętność skutecznej i elastycznej komunikacji,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
- niekaralność.

Wymagania dodatkowe:
-­ doświadczenie w JST,
­- umiejętność postępowania z trudnym klientem
­- wysoka kultura osobista, stanowczość i konsekwencja,
­- zaangażowanie w powierzone obowiązki,
- samodzielność,
- umiejętność sprawnej organizacji pracy,
- umiejętność prezentowania problemów.

Wymagane dokumenty:
­ - życiorys (CV),
­ - list motywacyjny,
­ - dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, doświadczenie i dodatkowe umiejętności kandydata,
­ - oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
­ - oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
1. Stachurski Sławomir, Oława

Ogłoszenie oferty pracy

Oferta z dnia 6.06.2008 roku
URZĄD GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna
ogłasza nabór na stanowisko
ds. obsługi informatycznej


Do zadań na w/w stanowisku należy m. in.:

- prowadzenie prac związanych z bieżącą eksploatacją zasobów informatycznych,
- prowadzenie szkoleń dla pracowników,
- prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania

Wymagania niezbędne:
­- wykształcenie wyższe,
­- bardzo dobra znajomość hardware’u oraz pakietu MS Office i systemów operacyjnych,
­- umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
­- znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym,
­- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
­- niekaralność

Wymagania dodatkowe:
­- doświadczenie na podobnym stanowisku w JST,
­- zaangażowanie w powierzone obowiązki,
- samodzielność,
- terminowość, dokładność, odpowiedzialność,
- umiejętność sprawnej organizacji pracy,

Wymagane dokumenty:
­- życiorys (CV),
-­ list motywacyjny,
­- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, doświadczenie i dodatkowe umiejętności kandydata,
­- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
­- oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
1. Machnik Marek Krzysztof, Wrocław
2. Wojtaś Maciej, Radwanice


Ogłoszenie oferty pracy

Oferta z dnia 6.06.2008 roku
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Wiosenna 7, 55-011 Siechnice

ogłasza nabór na
stanowisko w dziale księgowości

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:
1. KUŹNICKA Magdalena, Oława
2. LIS Helena, Stanowice

Informacja o wynikach naboru: w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany.
Uzasadnienie dokonanego wyboru: KUŹNICKA Magdalena, Oława.

Ogłoszenie oferty pracy

Oferta z dnia 3.04.2008 roku

Jednostka Obsługi Szkół w Świętej Katarzynie z/s 55-011 Siechnice ul. Wiosenna 7,
stanowisko Głównego księgowego
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
1. Alina Gala-Żygadło, Oława
Informacja o wynikach naboru: na ww. stanowisko została wybrana: Alina Gala-Żygadło, Oława.

Ogłoszenie oferty pracy

Oferta z dnia 26.02.2008 roku

Jednostka Obsługi Szkół w Świętej Katarzynie z/s 55-011 Siechnice ul. Wiosenna 7, 
stanowisko księgowej ds. budżetu.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
1. Maria Kaja, Siechnice
2. Grażyna Kaleta, Oława
3. Longina Stachowiak, Wrocław
Informacja o wynikach naboru: na ww. stanowisko została wybrana Maria Kaja, Siechnice.
Uzasadnienie dokonanego wyboru: kandydatka uzyskała największą liczbę punktów.

Ogłoszenie oferty pracy

Oferta z dnia 12.02.2008

URZĄD GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna
ogłasza nabór na stanowisko
strażnika straży gminnej

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określenie w ogłoszeniu o naborze:
1. Kocaj Janusz
2. Irena Wieczorek

Ogłoszenie oferty pracy

Oferta z dnia 11.02.2008

URZĄD GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna
ogłasza nabór na stanowisko
ds. instalacji elektrycznych


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określenie w ogłoszeniu o naborze:
Leszek Lipski, Wrocław
Kandydatowi zaproponowano zawarcie umowy o pracę.

Dane informacyjne
Osoba odpowiedzialna za treść:Aleksandra Kutowska ( 071 391-91-04 )
Osoba udostępniająca informację:Mariusz Różnowicz


wprowadzono: 05-09-2008 11:16 (redaktor: Mariusz Różnowicz)
wersja do wydruku


Pozostałe wersje
Wybierz dokument

    Panel aktualizacyjny